22. sij 2017.

#0020-BAH-001

  • BAHAMAS -001 / FDC
  • postmark: 
    • NASSAU, Bahamas / 03-06-1976..
  • stamp: 16 cents
  • *

Nema komentara: