22. sij 2017.

#0022-HAI-001


  • HAITI  -001 / FDC
  • postmark: 
    • PORT AU PRINCE, Haiti / 22-04-1976.
  • stamp: 0,10 gourdes
  • *

Nema komentara: