2. velj 2017.

#0179-POL-004

  • POLAND- 004 / registered
  • postmark:
    • PUŁAWY, Poland / 21-11-2013.  to--->
      • 51000 RIJEKA, Croatia.
  • stamp: 1 złoty ; 5 złoty ; 2 złoty ; 3,50 złoty
  • R RR 631 236 382 PL

Nema komentara: