28. velj 2017.

#0303-GER-011

  • germany GERMANY – 011 / FDC
  • postmark:
    • 43 ESSEN-BORBECK 1, Germany / 24-09-1966.
  • stamps:  20 pfennig : 30 PFENNIG
  • EUROPA CEPT

Nema komentara: